Biblioteka Narodowa

Wypożyczenia

  • Formularz Deklaracji do Regulaminu korzystania ze zbiorów Biblioteki Narodowej przez pracowników BN do celów pozasłużbowych
Kontakt: 
redakcja.witryny@bn.org.pl