Biblioteka Narodowa

RODO

Inspektor Ochrony Danych – Patrycja Jurkowska

daneosobowe@bn.org.pl
tel. 22 608 22 79

Przed zawarciem umowy powierzenia należy uzyskać akceptację treści umowy u radcy prawnego oraz IOD. Skan zawartej umowy należy przesłać na adres daneosobowe@bn.org.pl.

Zapis dotyczący ochrony danych osobowych w umowach zawieranych przez BN

„Przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz wyłącznie w zakresie i celu realizacji niniejszej umowy.  [Strona] zapoznała się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w Bibliotece Narodowej”.

Kontakt: 
redakcja.witryny@bn.org.pl