Biblioteka Narodowa

Radcy Prawni

Usługi prawne w Bibliotece Narodowej świadczą:

Hubert Izdebski, Jan Zieliński (kancelaria zewnętrzna - Spółka Prawnicza I & Z): prawo administracyjne i zagadnienia legislacyjne, prawo pracy oraz finansów publicznych, pokój 236

Ewa Marcjoniak (kancelaria zewnętrzna adwokat Ewy Marcjoniak): prawo zamówień publicznych, prawo cywilne, prawo budowlane, prawo gospodarcze, prawo karne, prawo karne skarbowe,  pokój 235

Tymoteusz Barański (kancelaria zewnętrzna adwokata Tymoteusza Barańskiego): ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, pokój 233

Barbara Karpowicz-Ćwiek (pracownik Biblioteki Narodowej), pokój 233, tel. 2278

Dyżury:

Poniedziałek

  • 11:00-13:00 Jan Zieliński

Wtorek

  • Ewa Marcjoniak – 5 godzin
  • 09:00-11:00 Hubert Izdebski
  • 10:00-14.00 Barbara Karpowicz-Ćwiek

Środa

  • Ewa Marcjoniak – 6 godzin
  • 10:00-14.00 Barbara Karpowicz-Ćwiek
  • 13.00-15.00 Tymoteusz Barański

Czwartek

  • 11:00-13:00 Jan Zieliński

Piątek

  • 11:00-13:00 Hubert Izdebski
  • 12:00-15:00 Tymoteusz Barański

W imieniu Biblioteki Narodowej zadania zlecają: Dyrektor, Zastępcy Dyrektora i Główny Księgowy, Pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy, Kierownicy właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych oraz osoby przez nich wyznaczone.

Informacje o zmianach terminów dyżurów będą na bieżąco zamieszczane na stronie pracowniczej.

Osobą wyznaczoną ze strony Biblioteki Narodowej do realizacji spraw związanych z podpisanymi umowami na usługi prawne, w tym do koordynowania przydziału spraw w ramach obsługi prawnej oraz uzgadniania terminów dyżurów prawnika, jest Kierownik Zakładu Administracyjno-Gospodarczego (tel. 22 6082977; prawnicy@bn.org.pl).

Szczegółowy zakres prac poszczególnych kancelarii prawnych

Kontakt: 
redakcja.witryny@bn.org.pl