Biblioteka Narodowa

Zamówienia publiczne

 

 

  • Zarządzenie nr 93/2018 z dnia 17 września 2018 r. zmieniające załącznik do zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Zarządzenie dotyczące Regulaminu obowiązującego od 2 lipca 2018 r. do 19 kwietnia 2021 r.)
  • Zarządzenie nr 94/2018 z dnia 17 września 2018 r. zmieniające załącznik do zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych w Bibliotece Narodowej, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Zarządzenie dotyczące Regulaminu obowiązującego od 2 lipca 2018 r. do 11 marca 2021 r.)
Kontakt: 
redakcja.witryny@bn.org.pl