Biblioteka Narodowa

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Termin składania wniosków: 01-09-2020 

Termin najbliższego posiedzenia: 02-09-2020 

Termin najbliższej wypłaty: 04-09-2020 w godz. 11.00 - 13.00

Wszelkie wypłaty z PKZP będą realizowane po okazaniu WAŻNEGO dowodu tożsamości, tj. dowodu osobistego lub paszportu.

Wpłaty należności na rzecz PKZP należy realizować w kasie BN w dniach między 1-5 każdego miesiąca w godzinach  11.00 - 13.00. Bardzo prosimy o przestrzeganie niniejszych terminów.

Skrzynka do składania wniosków została przeniesiona z I piętra bud. B na korytarz przy Kancelarii BN - przy pom. 283.

Maksymalna kwota pożyczki wynosi 15 000 zł. Zarząd dopuszcza rozłożenie ww. pożyczki na maksymalnie 40 rat. W przypadku wkładów wyższych niż 15 000 zł pożyczka udzielana jest do wysokości wkładów.

 

 

 

Kontakt: 
redakcja.witryny@bn.org.pl