Biblioteka Narodowa

NSZZ Solidarność

O związku

NSZZ „Solidarność” w BN liczy ok. 120 członków. Komisja Zakładowa liczy 6 osób, a Rewizyjna - 3 osoby. Stawiamy na profesjonalizm i współpracę z innymi związkami. Mamy kontakt
z najwyższymi władzami parlamentarnymi i rządowymi, a także z Państwową Inspekcją Pracy, Sądem Pracy oraz Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. Związki zawodowe sprawują nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy; sprawami socjalnymi pracowników, bezpieczeństwem i higieną pracy, Społeczną Inspekcją Pracy, Pracowniczą Kasą Zapomogowo-Pożyczkową. Związki zawodowe są stroną przy uzgadnianiu zmian w regulaminach: pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych czy BHP. Związek ocenia zamiar zwolnienia swojego członka związku, którego może bronić także w sądzie. Bierzemy czynny udział
w pracach różnych komisji w BN - m. in.: pojednawczej, BHP, socjalnej.

Komisja Zakładowa Nr 17 NSZZ

Przewodniczący

Stanisław Kamiński

 • tel. kom. 695-530-951
 • pok. 1065
 • stanbiblioteka@op.pl, solidarnosc@bn.org.pl

Wiceprzewodniczący

Lech Lipiński

 • tel. 22-608-25-61
 • pok. 57
 • solidarnosc@bn.org.pl

Wiceprzewodnicząca

Maria Małgorzata Michalska

 • Pałac Rzeczypospolitej, tel. 22-531-02-03, 22-531-02-45
 • pok. 112, 101
 • solidarnosc@bn.org.pl

Sekretarz

Marlena Lipińska

 • tel. 22-608-25-61
 • pok. 57
 • solidarnosc@bn.org.pl

Skarbnik

Agnieszka Blomberg

 • tel. 22-608-24-14
 • pok. 1044/1045

Członek KZ

Monika Dębecka

 • tel. 22-608-29-81
 • pok. 1234

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca

Joanna Danecka

 • tel. 22-608-26-20
 • pok. 1098-1100

Członek

Grażyna Łęcka

 • tel. 22-608-22-82
 • pok. 283

Członek

Maria Zacharczuk

 • tel. 22-608-26-20
 • pok. 1098-1100

Oświadczenie z 7 września 2021 roku

Kontakt: 
redakcja.witryny@bn.org.pl