Biblioteka Narodowa

rok 2021

 • Zarządzenie nr 83/2021 z dnia 9 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia składu Komisji Socjalnej
 • Zarządzenie nr 82/2021 z dnia 9 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia i ustalenia zakresu Zespołu Zadaniowego „Biuro projektów IT”
 • Zarządzenie nr 81/2021 z dnia 7 września 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania Planu operacyjnego funkcjonowania Biblioteki Narodowej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.  
 • Zarządzenie nr 80/2021 z dnia 1 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany zakresu działania samodzielnego stanowiska pracy – Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 • Zarządzenie nr 79/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji zdawczo-odbiorczej do przekazania stanowiska kierownika Zakładu Bibliografii Polskiej 1901-1939
 • Zarządzenie nr 78/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Bibliotece Narodowej
 • Zarządzenie nr 77/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko starszego wartownika – konwojenta w Służbie Ochrony
 • Zarządzenie nr 76/2021 z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rozeznania rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia pn. „Ilościowe badanie czytelnictwa na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej obywateli Polski w wieku 15 lat i więcej”  
 • Zarządzenie nr 75/2021 z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji do spraw związanych z wywozem materiałów bibliotecznych za granicę i innych spraw związanych z uznaniem materiałów bibliotecznych za zabytki  
 • Zarządzenie nr 74/2021 z dnia 13 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu Zadaniowego – Biuro Projektu ds. wdrażania założeń montażu techniczno – finansowego dla projektu pn.: „Modernizacja i aranżacja wnętrz Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie” w ramach II Etapu przedsięwzięcia pn.: „Skarbiec Piśmiennictwa Rzeczypospolitej – rewitalizacja i aranżacja wnętrz Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie” w ramach  III edycji MF EOG na lata 2014-2021; Program „Kultura”, Działanie 1 „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym”, Poddziałanie 1.1.: Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego, ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego
 • Zarządzenie nr 73/2021 z dnia 5 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu działania Komisji Ubytków Materiałów Bibliotecznych
 • Zarządzenie nr 72/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie brakowania dokumentacji zgromadzonej przez Biuro Spraw Pracowniczych w ramach prowadzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Bibliotece Narodowej  
 • Zarządzenie nr 71/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r.  w sprawie nadania symboli komórkom organizacyjnym Biblioteki Narodowej
 • Zarządzenie nr 70/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia aktualnego podziału zadań Dyrektora i zastępców dyrektora Biblioteki Narodowej
 • Zarządzenie nr 69/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie utworzenia i ustalenia zakresu Zespołu zadaniowego do spraw programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, Kierunek interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek
 • Zarządzenie nr 68/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie utworzenia i ustalenia zakresu Zespołu zadaniowego do spraw programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych
 • Zarządzenie nr 67/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. uchylające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu Zadaniowego ds. przeniesienia pracowników i zbiorów z Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy pl. Krasińskich 3/5 w Warszawie do siedziby Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie w związku z realizacją Projektu pn.: „Modernizacja energetyczna Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie”  
 • Zarządzenie nr 66/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji zdawczo-odbiorczej do przekazania stanowiska kierownika Zakładu Katalogowania Dziedzinowego
 • Zarządzenie nr 65/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko starszego wartownika – konwojenta w Służbie Ochrony
 • Zarządzenie nr 64/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko bibliotekarza do redagowania Polskiej Bibliografii Bibliologicznej w zakresie artykułów z czasopism i publikacji z prac zbiorowych
 • Zarządzenie nr 63/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji zdawczo-odbiorczej do przekazania stanowiska Pełnomocnika Dyrektora Biblioteki Narodowej ds. pozwoleń na wywóz materiałów bibliotecznych za granicę
 • Zarządzenie nr 62/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r. zmieniające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Biblioteki Narodowej
 • Zarządzenie nr 61/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Otwartego Seminarium Biblioteki Narodowej
 • Zarządzenie nr 60/2021 z dnia 10 czerwca 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych na potrzeby Projektu pn.: „Modernizacja i aranżacja wnętrz Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie” w ramach II Etapu przedsięwzięcia pn.: „Skarbiec Piśmiennictwa Rzeczypospolitej – rewitalizacja i aranżacja wnętrz Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie” w ramach III edycji MF EOG na lata 2014-2021; Program „Kultura”, Działanie 1 „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym”, Poddziałanie 1.1.: Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego, ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  
 • Zarządzenie nr 59/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia nakazu zakrywania ust i nosa w budynkach Biblioteki Narodowej  
 • Zarządzenie nr 58/2021 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji zdawczo-odbiorczej do przekazania stanowiska kierownika Zakładu Starych Druków
 • Zarządzenie nr 57/2021 z dnia 20 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Biblioteki Narodowej w czasie obowiązywania stanu epidemii
 • Zarządzenie nr 56/2021 z dnia 13 maja 2021 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko starszego specjalisty w Pracowni Praw Autorskich Zakładu Zbiorów Cyfrowych
 • Zarządzenie nr 55/2021 z dnia 11 maja 2021 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko kustosza do katalogowania rękopisów z XVI-XVIII wieku
 • Zarządzenie nr 54/2021 z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji do dokonania wyboru i określenia maksymalnych stawek za zakup licencji do publikacji chronionych majątkowymi prawami autorskimi w celu udostępnienia ich w sieci w formatach pozwalających na wykorzystanie on-line
 • Zarządzenie nr 53/2021 z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji zdawczo-odbiorczej do przekazania stanowiska kierownika Zakładu Czasopism
 • Zarządzenie nr 52/2021 z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji zdawczo-odbiorczej do przekazania stanowiska kierownika Zakładu Zasobu Wymiennego
 • Zarządzenie nr 51/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające „Procedurę w sprawie kwalifikacji podatkowej nabywanych przez Bibliotekę Narodową towarów i usług pod względem prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego”  
 • Zarządzenie nr 50/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej w celu przeciwdziałania narażeniu pracowników Biblioteki Narodowej na zakażenie koronawirusem ostrej niewydolności oddechowej 2 (SARS-CoV-2)  
 • Zarządzenie nr 49/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o zakup lub przyjęcie darowizny materiałów bibliotecznych
 • Zarządzenie nr 48/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Pojednawczej
 • Zarządzenie nr 47/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji skontrowej do przeprowadzenia skontrum zbiorów Zakładu Zbiorów Muzycznych i ustalenia regulaminu jej działania
 • Zarządzenie nr 46/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu osobowego Kolegium Biblioteki Narodowej oraz wprowadzenia „Regulaminu określającego zasady działania Kolegium Biblioteki Narodowej”
 • Zarządzenie nr 45/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych w Bibliotece Narodowej, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
 • Zarządzenie nr 44/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o zakup lub przyjęcie darowizny materiałów bibliotecznych
 • Zarządzenie nr 43/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji zdawczo-odbiorczej do przekazania stanowiska kierownika Biura Spraw Pracowniczych
 • Zarządzenie nr 42/2021 z dnia 30 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu Polona dla Naukowców.
 • Zarządzenie nr 41/2021 z dnia 30 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu „Patrimonium – zabytki piśmiennictwa”
 • Zarządzenie nr 40/2021 z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie brakowania dokumentacji zgromadzonej przez Biuro Spraw Pracowniczych w ramach prowadzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Bibliotece Narodowej  
 • Zarządzenie nr 39/2021 z dnia 18 marca 2021 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko starszego wartownika – konwojenta w Służbie Ochrony  
 • Zarządzenie nr 38/2021 z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia harmonogramu przekazywania do Archiwum akt spraw zakończonych za rok 2018
 • Zarządzenie nr 37/2021 z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie utworzenia i ustalenia zakresu Zespołu Zadaniowego Biuro Projektu do spraw wdrażania założeń montażu techniczno-finansowego w ramach realizacji planowanego projektu pn.: „Przebudowa i aranżacja wnętrz Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej), przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie”.
 • Zarządzenie nr 36/2021 z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie utworzenia Zespołu Zadaniowego - Biuro Projektu ds. wdrażania założeń montażu techniczno-finansowego w ramach realizacji projektu pn.: „Modernizacja energetyczna w budynkach „A” Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie” 
 • Zarządzenie nr 35/2021 z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie utworzenia Zespołu Zadaniowego - Biuro Projektu ds. wdrażania założeń montażu techniczno-finansowego w ramach realizacji projektu pn.: „Modernizacja czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej”
 • Zarządzenie nr 34/2021 z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko młodszego bibliotekarza/starszego kustosza do katalogowania publikacji z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych
 • Zarządzenie nr 33/2021 z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko młodszego bibliotekarza/starszego kustosza do katalogowania publikacji z zakresu ekonomii
 • Zarządzenie nr 32/2021 z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko młodszego bibliotekarza/starszego kustosza do katalogowania publikacji z zakresu nauk biologicznych
 • Zarządzenie nr 31/2021 z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych w Bibliotece Narodowej, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  
 • Zarządzenie nr 30/2021 z dnia 11 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 94/2007 Dyrektora Biblioteki Narodowej z dnia 9 października 2007 r. w sprawie zabezpieczenia materiałów bibliotecznych o szczególnej wartości zabytkowej ze zbiorów Biblioteki Narodowej.  
 • Zarządzenie nr 29/2021 z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji zdawczo-odbiorczej do przekazania spraw związanych z nadzorem nad Zakładem Bibliografii Polskiej 1901-1939
 • Zarządzenie nr 28/2021 z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji zdawczo-odbiorczej do przekazania spraw związanych z nadzorem nad Zakładem Udostępniania Zbiorów oraz Zespołem do spraw Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych  
 • Zarządzenie nr 27/2021 z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji zdawczo-odbiorczej do przekazania spraw związanych z nadzorem nad Biurem Komunikacji i Promocji oraz Zakładem Wypożyczania Krajowego i Zagranicznego  
 • Zarządzenie nr 26/2021 z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji zdawczo-odbiorczej do przekazania spraw związanych z nadzorem nad Archiwum, Sekretariatem, Zakładem Edukacji Bibliotekarskiej, Zakładem Magazynów Bibliotecznych, Zakładem Zasobu Wymiennego oraz sprawami związanymi ze współpracą Biblioteki Narodowej z zagranicą (instytucje zagraniczne, konferencje międzynarodowe, biblioteki)  
 • Zarządzenie nr 25/2021 z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie nadania symboli komórkom organizacyjnym Biblioteki Narodowej
 • Zarządzenie nr 24/2021 z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie ustalenia aktualnego podziału zadań Dyrektora i zastępców dyrektora Biblioteki Narodowej
 • Zarządzenie nr 23/2021 z dnia 1 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia nakazu zakrywania ust i nosa w budynkach Biblioteki Narodowej  
 • Zarządzenie nr 22/2021 z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Otwartego Seminarium Biblioteki Narodowej
 • Zarządzenie nr 21/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie aktualizacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Bibliotece Narodowej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19
 • Zarządzenie nr 20/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia w Bibliotece Narodowej dni wolnych od pracy w związku ze świętami przypadającymi w soboty w roku 2021
 • Zarządzenie nr 19/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji zdawczo-odbiorczej do przekazania spraw związanych z nadzorem nad Zespołem do spraw Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
 • Zarządzenie nr 18/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia aktualnego podziału zadań Dyrektora i zastępców dyrektora Biblioteki Narodowej
 • Zarządzenie nr 17/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji zdawczo-odbiorczej do przekazania stanowiska kierownika Zakładu Wypożyczania Krajowego i Zagranicznego
 • Zarządzenie nr 16/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji zdawczo-odbiorczej do przekazania stanowiska kierownika Zakładu Udostępniania Zbiorów
 • Zarządzenie nr 15/2021 z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko młodszego bibliotekarza/starszego kustosza do katalogowania publikacji z zakresu historii II wojny światowej
 • Zarządzenie nr 14/2021 z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko młodszego bibliotekarza/starszego kustosza do katalogowania publikacji z zakresu historii okresu 1918-1939
 • Zarządzenie nr 13/2021 z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko młodszego bibliotekarza/starszego kustosza do katalogowania publikacji z zakresu historii XIX wieku
 • Zarządzenie nr 12/2021 z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko młodszego bibliotekarza/starszego kustosza do katalogowania publikacji z zakresu historii XVI-XVIII wieku
 • Zarządzenie nr 11/2021 z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko młodszego bibliotekarza/starszego kustosza do katalogowania publikacji z zakresu kultury fizycznej
 • Zarządzenie nr 10/2021 z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko młodszego bibliotekarza/starszego kustosza do katalogowania publikacji z zakresu literatury pięknej
 • Zarządzenie nr 9/2021 z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie obowiązkowego szkolenia pracowników Biblioteki Narodowej z zakresu przeciwdziałania korupcji
 • Zarządzenie nr 8/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie aktualizacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Bibliotece Narodowej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19
 • Zarządzenie nr 7/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia nakazu zakrywania ust i nosa w budynkach Biblioteki Narodowej
 • Zarządzenie nr 6/2021 z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych na potrzeby Projektu nr POIS.01.03.01-00-0057/16 pn.: „Modernizacja energetyczna w budynkach „A” Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie” w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0057/16-00 z dnia 21 grudnia 2016 r. w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
 • Zarządzenie nr 5/2021 z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych na potrzeby Projektu pn.: „Modernizacja energetyczna Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie” w ramach projektu pn.: „Przebudowa i aranżacja wnętrz Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie” będącego II Etapem przedsięwzięcia pn.: „Skarbiec Rzeczypospolitej – rewitalizacja i aranżacja wnętrz Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) w Warszawie” na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0002/17-00 w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
 • Zarządzenie nr 4/2021 z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych na potrzeby Projektu nr POIS.08.01.00-14-0003/16 pn.: „Modernizacja czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej” w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie nr POIS. 08.01.00-14-0003/16-00 z dnia 06 marca 2017 r. w ramach działania Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
 • Zarządzenie nr 3/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do likwidacji zużytych składników (elementów) majątku ruchomego, niebędącego sprzętem komputerowym
 • Zarządzenie nr 2/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej ds. sprzedaży środków trwałych
 • Zarządzenie nr 1/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia i ustalenia zakresu Zespołu Zadaniowego do spraw bezpieczeństwa informacji

 

Kontakt: 
redakcja.witryny@bn.org.pl