Biblioteka Narodowa

Aktualności

Zalecenie dotyczące przemieszczania się w przestrzeni ogólnodostępnej

Dodano: 07.09.2021

Służba bhp przypomina, że zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Dyrektora Biblioteki Narodowej z dnia 27 maja 2021 roku w pomieszczeniach, w których wykonywana jest bezpośrednia obsługa czytelników, klientów lub pracowników BN oraz w miejscach ogólnodostępnych, w szczególności na drogach komunikacyjnych i transportowych, w pomieszczeniach higienicznosanitarnych, klatkach schodowych i w dźwigach osobowych należy zakrywać usta i nos przy pomocy maseczki.

Kontakt: 
redakcja.witryny@bn.org.pl