Biblioteka Narodowa

Aktualności

Dyżur prawny Kancelarii I&Z 20 września

Dodano: 17.09.2021

W związku z koniecznością odwołaniem dyżuru wtorkowego z 21 września prof. Hubert Izdebski będzie pełnił dyżur stacjonarny w siedzibie Biblioteki Narodowej wyjątkowo w poniedziałek 20 września w godz. 10.00–12.00.


Przegląd wózków

Dodano: 16.09.2021

Zakład Administracyjno-Gospodarczy informuje, że rozpoczyna roczny przegląd wózków bibliotecznych na terenie Biblioteki Narodowej.

W sprawie harmonogramu prac w poszczególnych komórkach na bieżąco będzie kontaktował się z Państwem Pan Robert Buzakowski z ZAG.

Kontakt w sprawie wózków tel. 2466, pok. 228 adres wyposazenie@bn.org.pl

W związku z przeglądem wózków informujemy, że wszystkie wózki, które przeszły przegląd w tym roku mają naklejkę z informacją  „Przegląd 2021”.


Urlop wypoczynkowy dyr. Dominika Cieszkowskiego

Dodano: 15.09.2021

Uprzejmie informujemy, że w dniach 17–20 września dyrektor Dominik Cieszkowski przebywać będzie na urlopie wypoczynkowym. Zastępstwo pełnić będzie dyrektor Monika Mitera.


Dyżury mec. Ewy Marcjoniak we wrześniu

Dodano: 13.09.2021

We wrześniu mec. Ewa Marcjoniak będzie pełniła dyżury stacjonarnie:

13.09.2021 godz. 09.00-14.00

14.09.2021 godz. 09.00-15.00 odwołany

17.09.2021 godz. 09.00-15.00

20.09.2021 godz. 09.00-14.00

21.09.2021 godz. 09.00-15.00

28.09.2021 godz.09.00-14.00

29.09.2021 godz.09.30-15.30


Urlop wypoczynkowy dyrektor Grażyny Spiechowicz-Kristensen

Dodano: 10.09.2021

Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 września dyrektor Grażyna Spiechowicz-Kristensen będzie przebywać na urlopie wypoczynkowym. Zastępstwo pełnić będzie dyrektor Monika Mitera.


Urlop wypoczynkowy dyrektora Kacpra Trzaski

Dodano: 10.09.2021

Uprzejmie informujemy, że od 10 do 16 września dyrektor Kacper Trzaska będzie przebywać na urlopie wypoczynkowym. Zastępstwo pełnić będzie dyrektor Monika Mitera.


Nieobecność dyrektora Tomasza Makowskiego

Dodano: 09.09.2021

Uprzejmie informujemy, że w dniach 11–19 września 2021 roku dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej będzie przebywał na urlopie. Biblioteką w tym czasie kierować będzie dr Monika Mitera, zastępca dyrektora ds. naukowych.


Oświadczenie NSZZ „Solidarność” przy BN oraz ZZBBN

Dodano: 07.09.2021

Na stronach NSZZ „Solidarność” przy BN oraz Związku Zawodowego Bibliotekarzy BN opublikowano oświadczenie.


Dyżury prawne Kancelarii I&Z we wrześniu

Dodano: 07.09.2021

Mec. Jan Zieliński będzie pełnił dyżury stacjonarne w siedzibie Biblioteki Narodowej w czwartki w godz. 11.00–13.00.

Prof. Hubert Izdebski będzie pełnił dyżury stacjonarne w siedzibie Biblioteki Narodowej we wtorki w godz. 10.00–12.00.

Pozostałe dyżury Kancelarii I&Z we wrześniu będą pełnione zdalnie.


Zalecenie dotyczące przemieszczania się w przestrzeni ogólnodostępnej

Dodano: 07.09.2021

Służba bhp przypomina, że zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Dyrektora Biblioteki Narodowej z dnia 27 maja 2021 roku w pomieszczeniach, w których wykonywana jest bezpośrednia obsługa czytelników, klientów lub pracowników BN oraz w miejscach ogólnodostępnych, w szczególności na drogach komunikacyjnych i transportowych, w pomieszczeniach higienicznosanitarnych, klatkach schodowych i w dźwigach osobowych należy zakrywać usta i nos przy pomocy maseczki.


Kontakt: 
redakcja.witryny@bn.org.pl